مقاله لزوم شناخت مخاطب از ديدگاه علوم بلاغي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: لزوم شناخت مخاطب از ديدگاه علوم بلاغي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطب
مقاله مخاطب شناسي
مقاله بلاغت
مقاله شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين گفتار پس از ذکر مقدمه اي در باب هنر سخن وري و چگونگي تاثير آن در نفوس و اذهان مخاطب و جاي گاه او در حسن قبول و ماندگاري شعر و نيز تعهد و رسالتي که نويسنده و شاعر در قبال جامعه و مخاطبان فردي و اجتماعي خود دارد، راه هاي افزايش تاثير در مخاطبان از طريق بکارگرفتن نکات ظريف بلاغي و در نظر گرفتن نوع مخاطب يا مخاطبان از جهات گوناگون و رعايت اقتضاي حال و زمان و مکان و شرايط مورد برري قرار مي گيرد و در هر باب از موارد بلاغي از جمله انواع پرسش ها، جمله هاي امري، تعجبي، تکرار، تاکيد، نفي و غيره نمونه هايي از شعر شاعران بلند پايه از دوران هاي گوناگون به عنوان شاهد ارايه مي شود.