سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میلانی فر – عضو هیئت علمی پژوهشکده ابن سینا، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی
محمدمهدی آخوندی – عضو هیئت علمی پژوهشکده ابن سینا، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به آنکه امروزه بسیاری از اطلاعات پزشکی افراد جنبه پیشگویی دارد که درصدر این بخش از اطلاعات باید به یافته های ژنتیک افراد اشاره کرد. بحث در اطلاق و تقیید رازداری پزشکی لازم آمده و به نظر نگارنده باید برای این منظور تمهیدات قانونی و ضمانت اجراهای لازم اندیشیده شود تا دستیابی به اطلاعات ژنتیک، افراد را به شهروندان درجه دوم و سوم مبدل نسازد و به تحدید تمام یا قسمتی از حقوق انسانی، قانونی و عرفی انان منجر نگردد.
نویسنده این مقاله سعی دارد بااحصای موارد لزوم افشاسازی اسرار پزشکی و ژنتیک افراد از اطلاع محرمانه بودن بر کلیه اطلاعات مذکور دفاع نموده و امکان تحدید این رازداری به وسیله قانون یا عرب را جز در موارد رضایت منجز فرد مربوطه و لزوم حفظ جان انسان رد نماید.