مقاله لزوم مديريت كيفيت رودخانه جاجرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: لزوم مديريت كيفيت رودخانه جاجرود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه جاجرود
مقاله مديريت كيفيت
مقاله برنامه ريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي الاصل مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: زعيم دار مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه جاجرود از ارتفاعات رشته جبال البرز در شمال تهران، از كوه هاي خل نو و شمشك و كوه جانسون سرچشمه گرفته، در جهت جنوب غربي حركت مي كند. پس از پيوستن شاخه گرمابدر و رودخانه روته به سمت جنوب شرق تمايل پيدا كرده با پيوستن رودخانه هاي امامه و لواسانات كوچك و بزرگ به سد لتيان وارد مي شود. از سد لتيان ۲۹۸ ميليون متر مكعب در سال به تصفيه خانه تهران پارس جهت شرب مردم شرق تهران ارسال مي گردد. مازاد آب سد لتيان جهت تغذيه دشت ورامين رها مي شود كه با دريافت رودخانه هاي دماوند و رودخانه آه و رود ايرا از حوضه آبريز جاجرود خارج مي گردد. رودخانه جاجرود روستاهــاي بسياري را مشــروب مي نمايد. به دليل كوهستاني بودن منطقه و مشكل دفع فاضلاب، كليه پساب ها و فاضلاب هاي روستاهاي مسير به رودخانه جاجرود وارد مي شود. در كنار رودخانه جاجرود دفع زباله و مواد زايد جامد زياد به چشم مي خورد. آب ارسالي از سد لتيان آب شرب مصرفي حدود دو ميليون و ششصد هزار نفر در شرق تهران است. لذا حفظ كيفيت آب آن ضروري مي باشد.
كيفيت آب رودخانه در سال هاي قبل مطالعه شد و در ۱۸ روستا قبل و بعد از عبور آب از روستاها نمونه گيري به عمل آمده فاكتورهاي مهم كيفيت آب با سال هاي قبل و با استانداردها مقايسه شد. آب جاجرود در تمامي نقاط هنوز بيكربناته كلسيك سبك است و در وضعيت آب قابل شرب خوب قرار دارد و ايرادي جهت استفاده در كشاورزي ندارد. اما افزايش املاح و آلودگي ها در آن واضح است. ميزان آلودگي نسبت به سال هاي قبل بيشتر شده است و تفاوت قبل وبعد از روستا بسيار واضح است. منبع آلودگي فاضلاب خانگي و نشتاب زراعي مشخص شد. براي حفظ كيفيت آب شرب بخشي از مردم كشور بايستي تمهيدات مديريتي انجام گيرد كه در متن مقاله توضيح داده شده است.