سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عظیمی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی پردیس ابوریحان – دانشگاه

چکیده:

نیاز مبرم به آب به عنوان عامل اصلی تولید کشاورزی، رشد روز افزون جمعیت و قرار گرفتن ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک دنیا، بحران آب را در کشور تشدید نموده است. به همین دلیل اساس استفاده از فاضلاب به عنوان یک منبع تکمیلی آب آبیاری به طور جدی مطرح می باشد. اهمیت استفاده از فاضلاب به موضوع کاهش فشار بر منابع آب سطحی، جلوگیری از افت شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش هزینه های کشاورزی بر میگردد. از محدودیت های استفاده از فاضلاب می توان به موارد شور شدن خاک در اثر تجمع املاح موجود در فاضلاب و کاهش نفوذ پذیری خاک به علت احتمال تخریب ساختمان آن و تحدید محیط زیست در موارد کاربرد کنترل نشده از فاضلاب اشاره کرد. فاضلاب به انواع مختلفی از جمله صنعتی، کشاورزی، شهری و سطحی تقسیم بندی میشود، که هر دسته ویژگیهای خاص خود را داشته و برای استفاده در آبیاری، باید مواد و محتویات آنرا از طریق تصفیه به حد استاندارد رسانید. روشهای تصفیه به مقدماتی، ثانویه و پیشرفته تقسیم بندی می شود که در هر روش به ترتیب عناصر و مواد زائد بیشتری از فاضلاب حذف می شوند. کاربرد فاضلاب جهت آبیاری مزارع کشاورزی نیازمند مطالعه و انتخاب سامانه مناسب می باشد. در این مقاله ضمن اشاره به مشخصات کلی انواع فاضلاب، روشها و مراحل تصفیه، به تحلیل در مورد محدودیت ها و راهکارهای استفاده از فاضلاب جهت امر آبیاری پرداخته شده است.