سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شاهین معتمدی محمدیان – لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس مهندسی مکان

چکیده:

نقش و اهمیت اعمال مدیریت پروژه صحیح در اجرای موفق پروژه های بزرگ سد و نیروگاه آبی بر کسی پوشیده نیست . از سوی دیگر اصول علمی مدیریت پروژه شناخته شده می اشد و در منابع غربی به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته اند. گرچه رعایت ایناصول سهم به سزائی در موفقیت پروژه های عظیم صنعتی دارد، اما این سوال بسیار مهم همواره وجود داشت است که آیا درک و به کارگیری ای مافهیم به تنهائی کافی می باشد؟ آیا شرایط و خصوصیات بومی کشورها اعم از فرهنگ ، قوانین و مقررات و .. هیچگونه تاثیری بر علم کلاسیک مدیریت پروژه ندارد؟
در مقاله حاضر کنکاش هایی جهت دستیابی به پاسخ پرسش های فوق و سوالات مشابه، در سه محور صورت گرفته است.
۱٫ بررسی تفاوت هائیکه شرایط خاص ایران بر پیش فرض های توریک دانش مدیریت پروژه تحمیل می نماید و بیان اثرات این تفاوت ها بر کارکرد مفاهیم کلاسیک در قالب مثال کنترل زمانی پروژه.
۲٫ طرح مفاهیم، سیاستها و راهکترهای اجرایی که مکمل اصول کلاسیک مدیریت پروژه بوده و همزمان با تفاوتهای فوق سازگار بوده و لذا امکان و بهره گیری از عوامل منطقه ای و خاص محیطی را برای اعمال موثر روشهای مدیریت پروژه کلاسیک میسر می گرداند.
۳٫ ارائه شواهد و مثال هایی از اعمال سیاستهای راهبردی و روش های بومی و نتایج آن در مورد طرح نیروگاه آبی کارون ۳٫
نتیجه نهائی اینکه ضمن تاکید بر لزوم آشنایی و رعایت اصول علمی مدیریت پروژه، شرط اساسی موفقیت پروژه ها، شناخت شرایط خاص هر پروژه و خصوصیات ملی و اعمال یکپارچه سازی آنها در مفاهیم و روش های تئوریک به طریقه صحیح می باشد که البته الگوهایی با این هدف در این مقاله بیان شده است.