مقاله لزوم و چگونگي اصلاح الگوي مصرف و يارانه هاي فرآورده هاي نفتي و سنجش آثار تورمي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: لزوم و چگونگي اصلاح الگوي مصرف و يارانه هاي فرآورده هاي نفتي و سنجش آثار تورمي آن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم واسط و خانوار
مقاله روش داده – ستانده
مقاله روش هاي مختلف واقعي كردن قيمت ها
مقاله فرآورده هاي نفتي
مقاله لزوم اصلاح الگوي مصرف
مقاله يارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مهمان دوستي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشور ايران داراي منابع فراوان انرژي است، با اين وجود در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار مي گيرد كه دليل عمده آن عدم استفاده بهينه از اين منابع است. از سوي ديگر بخش زيادي از مصرف نهايي انرژي كل حامل هاي انرژي كشور مربوط به فرآورده هاي نفتي است، كه بيش تر آن در بخش مصرفي كشور استفاده مي شود، لذا سياست هاي اضطراري در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهينه در داخل كشور مي بايست اجرا شود. اما با توجه به اين كه نبودن قيمت ها عامل اصلي روند شتابان مصرف غير بهينه آنان در كشور مي باشد، اجراي واقعي كردن قيمت ها مي تواند بهترين سياست محسوب شود. با اين حال چگونگي تعديل قيمت ها و اثراتي كه افزايش قيمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصميم گيري در اين زمينه را مشكل كرده است. در اين بررسي با تكيه بر معرفي روش هاي مختلف اصلاح قيمت، با استفاده از روش و جدول داده – ستانده مربوط به سال ۱۳۸۳ شامل ۵۶ قلم كالا، آثار تورمي واسط و خانوار، اصلاح قيمت فرآورده ها به روش هاي يك باره و تدريجي در قالب روش هاي خطي، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است که آثار تورمي ناشي از روش اصلاح يك باره بسيار شديد بوده و قابل اجرا نيست. در بين روش هاي تدريجي نيز روش اصلاح خطي داراي كم ترين آثار تورمي بوده و بهينه ترين روش است.