سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید دیانتی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران
محمد رضا طالب زاده –

چکیده:

شرکت های توزیع به جهت گستردگی فعالیت از جمله فعالیت های احداث شبکه های برق رسانی، تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع برق و فروش انرژی که برعهده دارند به عنوان منبع اصلی جذب درآمد در صنعت برق می باشند. از سوی دیگر ماهیت بنیادی بخش توزیع در صنعت برق
ویژگی هایی را در این بخش سبب شده است منجمله: • وجود شبکه های وسیع توزیع برق • بالا بودن عمر تاسیسات و تجهیزات شبکه های توزیع
• بالا بودن هزینه های عملیاتی • رشد روزافزون متقاضیان و مشترکین برق و خدمات آن بطوری که همگی عوامل ذکر شده باعث افزایش کمی پروژه ها شده است . بنابراین استفاده بهینه از زمان و منابع در شرکت های توزیع بسیار حائز اهمیت است . شرکتی که با انبوه پروژه در سال روبرو است نخست باید آنها را طبقه بندی و سپس اولویت بندی نماید و با توجه به منابع و محدودیت های داخلی و خارج از سازمان نسبت به برنامه ریزی اجرایی آنها اقدام نماید . اهداف مهم و اصلی سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه، دستیابی به اهداف پروژه از راه بهینه نمودن مدت زمان، هزینه اجرا و کیفیت است . در فرآیند پیچیده تحول نظام اقتصادی و اجتماعی سازمان ها، برنامه ریزی و کنترل پروژه از نقش بسیار مهمی برخورداراست . برنامه ریزی کاری است که مستمرًا از ابتدا تا پایان پروژه ادامه دارد و ممکن است کارهایی را که در برنامه انجام داده ایم هم قبل از اجرای پروژه و هم در طول اجرای آن به دفعات مورد نیاز تکرار کنیم . کار شناخت جهت تهیه شبکه فعالیت های پروژه نیز از طریق ریز و خرد کردن پروژه انجام میشود.