سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین امیرتیمور – شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
فرامرز دهقانی –

چکیده:

بروز خشکسالی های متمادی سال های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ منجر به روی آوردن کلانبخش آب به سمتمنابع آب های سطحی گردید و از آنجا که بروز چنین پدیده ای در کشور ما پدیده نادری محسوب نمی گردد. این امر منجر به چرخش سیاستگزاری در بعد کلان مدیریت آب در سطح کشور در جه سرمایه گذاری در استحصال آب از منابع مذکور گردید به گونه ای که هدف گذاری کلان بخش آب، دستیابی به ۵۵% آبهای سطحی تعیین گردید و این امر موجب گسترش در ساخت تصفیه خانه های آب و همچنین تصفیه خانه های فاضلاب گردیده است و به تبع آن افزایش قابل توجه دارایی های فیزیکی صنعت را بهمراه داشته است.
لزوم برنامه ریزی در جهت حفظ و صیانت از دارایی های فیزیکی، مدیریت کلان صنعت را بر آن داشت تا نسبت به سیاستگزاری استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMاقدام نمایند که در ابتدا با اجرای طرح های پایلوت کشوری و سپس با تسری آن به سایر نقاط، دستاوردهای گرانبهایی را برای صنعت به همراه داشته است. به لحاظ پراکندگی ماهوی صنعت آب و فاضلاب و لزوم کنترل ستادی بر روی فرایند نگهداری و تعمیرات، استفاده از سیستم های مکانیزه DESKTOP که به صورتمجزا و جزیره ای عمل می نمایند در عمل و در عرصه توسعه نتوانسته است پاسخگوی نیازمندی های مدیریت ارشد باشد و به همین دلیل نیاز به وجود و تکوین سیستم های مکانیزه یکپارچه نگهداری و تعمیرات (CMMS) احساس گردید تا کنترل ستادی و استانی تسهیل گردد.
مقاله در دست برآن است تا با عنایت به گسترش روز افزون شبکه های مخابرانی در سطح کشور لزوم گرایش به تکنولوژی WEBBASE برای استفاده از این سیستم را بررسی نموده و ضمن ارائه جدول مقایسه ای با روش های معمول PM، مزایا و چالش های آن را به نقادی درآورد ضمن آن که با مقایسه CMMS,PM و ارائه جدول مقایسه ای ، راه حل بهینه انتخاب CMMS در قالب تکنولوژی WEBBASE برای صنعت آب و فاضلاب معرفی گردیده است.