سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن افتخاری یکتا – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام خطیبی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

لعاب های شیشه سرامیکی گروهی جدید از لعاب های فریت شده می باشند که در طی پخت متبلور شده وخواص منحصر بفردی از قبیل ضرایب انبساط حرارتی بسیار متنوع، سختی بیشتر و کیفیت سطحی بهتر نسبت به لعاب های معمولی را ارایه می نماید . این ویژگی ها از تشکیل ذرات بلورین بسیار ریز دانه در زمینه شیشه ای لعا ب نشات می گیرد . این لعاب ها را بر اساس فاز بلو رینی که پس از پخت متبلور می شوند به لعاب های دایوپسایدی، کوردیریتی،گانیتی و مولایتی تقسیم بندی می نمایند .
در این مقاله محدوده ترکیبی انواع لعاب های مذکور را مورد بررسی قرار داده،ارتباط بین دمای تبلور و قابلیت زینتر شدن لعاب بر کیفیت سطحی لعاب در طی پخت سری ع آنها مطالعه شده وویژگی های فیزکی و مکانیکی هر یک با استفاده از تصاویر میکروسکپی مورد بحث قرار گرفته است .