سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین همایش فناوریهای بومی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج گودرزنیا – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران
فهیمه نخعی پور – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

به نشاندن لای های نازک از فلز بر روی لعاب از پیش پخته شده، زرین فام می گویند؛ یعنی سفالین های با جلای فلزی و طیف رنگی مایل به طلایی درخشندگی زیبایی که در این لعاب وجود دارد به دلیل و جود نانو ذرات نقره و مسی است که در طی عملیات ساخت بر روی سطح سفال بر جای می ماند. در این مقاله بعد از معرفی زرین فام و بیان تکنیکهایی که برای ایجاد آن استفاده می شده است به بیان تاریخچه زرین فام پرداخته شده است سپس مشخصات تعدادی از کوره های مورد استفاده در پخت سفال ذکر شده و منشاء ایجاد درخشش و زیبایی خاص این لعاب مورد بررسی قرار گرفته است.