سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده ناجی – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله لغزشهای به وقوع پیوسته در بخشی از جاده ساری-کیاسر(حدفاصل روستای ایول تا پل تاکام) به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است. در طول این بخش از مسیر جاده ۲۴ مورد لغزش بزرگ شناسایی شده است. در همه لغزشهای مورد بررسی احداث جاده نقش مهمی را در ناپایداری دامنه ها داشته است. جاده سازی بدون ذر نظر گرفتن مناطق لغزشی گذشته و بارگذاری در این دامنه ها، قطع دامنه لغزشهای گذشته و تغییر الگوی زهکشی طبیعی در اثر قطع درختان به اضافه وزن خاکریزها روی دامنه بدون توجه به روان آب ایجاد شده در دامنه ها موجب فعال ماندن زون لغزشی در منطقه شده است.