سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

با شناسایی لغزشهای سدساز قدیمی و جدید می توان دید که تعداد آنها در البرز مرکزی قابل ملاحظه است. پراکندگی آنها بیشتر در مناطقی است که فعالیت های حرکت دامنه ای در آن منطقه مشاهده می شود. بدین ترتیب محدوده جاده هراز با دو لغزش جدید لاسم و امامزاده علی و لغزش قدیمی تر مبارک آباد و سپس دره هایی مانند دره رود کرج و سولقان چندین بار توسط این پدیده مسدود شده اند.
از جمله لغزشهایی که در آینده با حرکت خود مستقیما و با ایجاد سد بطور غیر مستقیم می تواند خطرساز باشد، لغزش فعال مبارک آباد است که هم اکنون نیز باعث تخریب بخشی از جاده هراز می گردد.
برداشت به صورت جستجوی لغزشهای جدید، سابقه حرکات دامنه ای، به همراه بررسی رسوبات دریاچه ای موجود در الببرز مرکزی بوده است.
با توجه به این که این پدیده بطور فعال هم اکنون نیز رخ می دهد، چگونگی مهار آن با روش های متداول از مهمترین قسمتهای مقابله با خطرهای احتمالی است.