سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

بر اساس گزارش واصله مبنی بر تخریب و ضایعات ناهنجاری که در زمان وقوع بارندگیهای ۸۲ ساعتی اوایل مهرماه سال جاری در تعدادی از روستاهای توابع شهرستان لنگرود، رودسر و لاهیجان رخداد گروه کارشناسان مطالعات آبخیزداری و منابع طبیعی علاوه بر بازدید، مامور بررسی علل و انگیزه رانش و لغزشهای منطقه شدند. گروه مذکور فعالیت خود را با عزیمت به منطقه و تهیه فیلم و عکس و اسلاید شروع و پس از تحقیق و بررسیهای به عملنظریات کارشناسی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
دربازدید از روستاهای ناو سرپائین، گوشکور، در ازلات و یا علی گوابر، توشی میان، هر دو آب و … کلیه رانشها در باغات چای و مرکبات احداث شده در سطح شهرستانهای رودسر و لنگرود لاهیجان به عمل آمده لغزشها مشابه یکیدگر بوده خاصیت و استعداد لغزش با توجه به شیب اراضی رانش یافته و ساختمان و دانه بندی خاک درآنها وجود داشته و علاوه برعوامل طبیعی عوامل مصنوعی یعنی دست انسان درچگونگی بهره گیری از زمینها و ترچیح داد منافع آتیکوتاه مدت بر منافع زیر بنایی دراز مدت فرسایش این مناطق را تسریع نموده است.