سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد غفوری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین میرمحرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ترشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سد شهید پارسا در شهرستان فردوس در استانخراسان قرار دارد. پس از بهره برداری از این سد وقوع لغزش های متعدد در مخزن سد گزارش گردیده است . به طور کلی یکی از مسایلی که بعد از ساخت سدها ممکن است مشکلاتی در بهره برداری بهینه و مورد نظر از این سازه ها ایجاد نماید، وقوع لغزش در دامنه های در بر گیرنده مخزن یا رودخانه بالا دست سدهاست. این پدیده بسته به میزان گستردگی آن و شرایط مختلف موجود در منطقه، خسارات گوناگونی را سبب می شود.
نوسان سطح آب در مخزن سد شهید پارسا سبب تحریک و حرکت زمین لغزش های زیادی در مخزن این سد شد ه است. وقوع این پدیده باعث ورود حجم زیادی از نهشته های رسوبی بصورت مستقیم و مقدار قابل توجهی رسوبات دراثر فرسایش پذیری توده های لغزشی و حمل آنها توسط آب به داخل مخزن شده است. با تکرار این پدیده در آینده نیز حجم مفید مخزن سد تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. در ضمن اثرات زیست محیطی آن نیز قابل توجه خواهد بود. بی شک اقدامات متناسب در این مورد باعث کاهش خسارات ناشی از این پدیده خواهد شد.