مقاله لكه ابرعابرآفاق نوميدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: لكه ابرعابرآفاق نوميدي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر فارسي
مقاله شعر كلاسيك
مقاله شعر نونيمايي
مقاله كودتاي ۲۸ مرداد
مقاله اخوان ثالث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگي و شعر مهدي اخوان ثالث (م. اميد) را مي توان در سه دوره بررسي كرد: دوره آغازين (پيش از كودتاي ۲۸ مرداد )، دوره ميانين (از كودتا تا۱۳۴۴)، دوره فرجامين (از ۱۳۴۵ تا پايان).
دوره آغازين: مواد ارزيابي شعر اخوان در اين دوره سروده هايي است كه در مجموعه ارغنون چاپ شده و سروده هاي پيش از كودتا و مجموعه زمستان، كه همگي در قالبهاي كلاسيك و چهارپاره سروده شده است.
دوره ميانين (از كودتا تا ۱۳۴۴) پربارترين دوره زندگي شعري اخوان است كه محصول آن نوسروده هاي مجموعه زمستان و مجموعه هاي آخر شاهنامه و از اين اوستاست. اخوان در اين دوره برترين شاعر سمبوليسم اجتماعي ايران است و با تاثيرپذيري از كودتاي ۲۸ مرداد به آفرينش منظومه هاي حماسي اجتماعي بلندي چون «زمستان»، «چاووشي»، «كتيبه»، «قصه شهر سنگستان»، «مرد و مركب»، «آخر شاهنامه» و … مي پردازد كه عمده اعتبار شعري او از آنهاست.
دوره فرجامين (از ۱۳۴۵ تا پايان )، در اين دوره مجموعه هاي در حياط كوچك پاييزدر زندان، زندگي مي گويد… و دوزخ اما سرد، قوس نزولي شعر اخوان
را مي سازند تا سرانجام همچون آغاز به شعر كلاسيك در مجموعه تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم برسد.