سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت اله فتحی –

چکیده:

عوامل و فاکتورهای متعددی در کاهش کمی و کیفی سطح جنگلها مؤثر هستند که می توان به عوامل خسارت زای انسانی و غیر انسانی تقسیم نمود که در این بین بعد از دخالت های انسانی عوامل خسارت زای زنده و غیر زنده شامل بیماریهای گیاهی (قارچها، ویروسها و باکتریها) آفات (حشرات و پرندگان) گیاهان انگلی و نیمه انگلی و آتش سوزیها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند در استان ایلام که به لحاظ کوهستانی بودن و دارا بودن جنگلهای انبوه بلوط به عروس زاگرس معروف بوده دارای ۶۴۱ هزار جنگل با تیپ غالب بلوط ایرانی Quercus . Persica است که از این میزان حدود ۸۰ هزار هکتار آلوده به گیاه نیمه انگل لورانتوس یا مخور است بطوریکه بیشترین مناطق انتشار آلودگی از شهرستانهای ایلام، ایوان و شیروان چرداول را شامل می گردد و به علت خشک سالیهای سنوات اخیر و استرسهای محیطی و ضعف فیزیولوژی درختان بلوط حیات جنگلهای منطقه مورد تهدید قرار گرفته و در این مقاله به شرح ویژگیهای گیاهشناسی موخور و چگونگی مبارزه با آن پرداخته می شود