سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد انتصاری –
مجید احتشامی –

چکیده:

محدودیت منابع آب و دشواری و گرانی بیش از پیش سیستمهای مهار، تنظیم و بهره گیری از این منابع از یک سوء و محدودیت زمینها و نیاز روز افزون به تولید بیشتر و سطح زیر کشت افزونتر، از سوی دیگر، رفته رفته بهره گیری از روشهایی را که کاهش هرچه بیشتر تلفات آبیاری و اشغال هرچه کمتر زمینهای کشاورزی را در پی داشته باشد را به ضرورت بنیادین در طرح های توسعه کشاورزی و آبیاری بدل می نماید.
در این راستا استفاده ازلوله های کم فشار بجای نهرهای توزیع آب که به لحاظ فراوانی نقش اساسی را در راندمان توزیع و نهایتا آبیاری ایفا می کنند، بعنوان یک گزینه جذاب همواره مطرح است. ضمن آنکه بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از این روش امکان پذیر می باشد.
تجربیات نگارندگان در طراحی و اجرای سیستم توزیع آب با بهره گیری از لوله های کم فشار در دو پروژه اجرائی – تحقیقاتی و بررسیهای نتایج بعمل آمده و نتایج جمع بندی شده این تجربیات در زمینه انواع لوله ها، دریچه های آبگیر، محاسبه قطر اقتصادی، تاسیسات مورد نیاز وملاحظات اجرائی، بررسی وضعیت قبل و بعد از اجرای طرح دستمایه اصلی مقاله حاضر است که با هدف کمک به توسعه بهره گیری از این سیستم می باشد.