مقاله ليبراليسم، حريم خصوصي و قانون پاتريوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ليبراليسم، حريم خصوصي و قانون پاتريوت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليبراليسم
مقاله حريم خصوصي
مقاله قانون پاتريوت
مقاله تروريسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي نظام هاي سياسي غرب در اصول بنيادين خويش به حقوق اساسي بشر و از جمله حق حريم خصوصي كه بايد از دخالت همه كس به خصوص قدرت عمومي مصون باشد اذعان دارد. اما قدرت عمومي همواره به بهانه ايجاد نظم و امنيت و يا شرايط اضطراري به محدود كردن آزادي ها و از جمله دخالت در حوزه خصوصي افراد مبادرت كرده است. حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ايالات متحده، محيط امنيتي جديدي را ايجاد كرده كه نظام سياسي اين كشور با وضع قوانين و مقررات مداخله جويانه و از جمله قانون پاتريوت به شكلي گسترده نسبت به نقض حقوق فردي و از جمله دخالت در حريم خصوصي اقدام كرده است. در اين مقاله اهميت حريم خصوصي در ايدئولوژي ليبرال و تاثيرات قانون پاتريوت در اين خصوص بررسي مي شود.