مقاله ليبراليسم، سکولاريسم و غرب جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در دانش سياسي از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ليبراليسم، سکولاريسم و غرب جديد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليبراليسم
مقاله سکولاريسم
مقاله فلسفه سياسي غرب
مقاله مدرنيسم
مقاله قرارداد اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با تمرکز بر محور رابطه دين و دولت به شکل عام، و دين و سياست به شکل خاص بر آن است تا نشان دهد که سير فلسفه سياسي در غرب در دوره جديد، که اين مقاله نقطه آغاز آن را تفکر سياسي هابز و لاک مي داند، با تحولي مواجه شده است که به لحاظ ماهوي با آنچه که قبل از آن به فلسفه قديم ياد مي شود، متفاوت است. به عبارت ديگر، اين مقاله نشان مي دهد که تقسيم فلسفه کلاسيک غرب صرفا جنبه تاريخي نداشته است بلکه با قرائتي که در فلسفه جديد از آزادي و تعيين رابطه دين و سياست ارایه مي شود، دولت مدرن در غرب به لحاظ جوهري از جريان تفکر سياسي و شيوه اجراي آن از اساس، متفاوت مي شود. لذا به نظر مي رسد که سير آزاديخواهي که به ليبراليسم منتهي مي شود، نه تنها مختصات آزادي بلکه مدرنيته و سکولاريسم را نيز در درون خود جا داده است. اين مقاله براي نشان دادن اين اتصال در ليبراليسم غرب، با مراجعه به آراي دو متفکر کلاسيک اين حوزه، يعني هابز و لاک، تلاش مي کند تا ليبراليسم غربي را با دو ستون اصلي آن، يعني سکولاريسم و تجدد غربي تبيين کند.