سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کامیابی شادان – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
عباس صادقی – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
یوسف آق – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درضمن مطالعات لیتواستراتیگرافی وبایواستراتیگرافی سازندهای کژدمی و سروک دربرش های نمونه سازند سروک، در تنگ سروک ( یال جنوبی تاقدیس بنگستان ) و برش قلعه کژدمک در شمالشرق ایذه ، علاوه برتفکیک دواشکوب آلبین وسنومانین بر اساس شواهد فسیلی ، عملکرد فاز کوهزائی اتریشین ) AUSTRIAN) نیز مورد بررسی قرار گرفت . بررسیهای انجام شده برروی سازندهای مذکور در این دو برش نشان می دهد که فازتکتونیکی اتریشین در منطقه موردمطالعه برعکس سایر نقاط ایران نظیر البرز وایران مرکزی ، از شدت زیادی برخوردار نبوده است ومنجر به خروج زمینهای آلبین از آب دریا نشده است، بلکه شدت این فاز در منطقه مطالعاتی در حدی بوده است که فقط سبب کم عمق شدن ناگهانی حوضه و تغییر جنس رسوبات از رخساره
نسبتاٌ عمیق تا عمیق دریا ، به محیطهای نسبتاٌ کم عمق تر شده است . علاوه بر این یک تغییر ناگهانی در نوع میکروفونای موجود در رسوبات این مرز مشهود است بطوریکه ، میکروفونای پلانکتونی نواحی نسبتاٌ عمیق دریا، جای خود را به میکروفونای کف زی مربوط به نواحی کم عمق تر دریا داده است