سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بتول ریوندی – دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده علوم گروه زمین شناسی
مهدی نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده علوم گروه زمین شناسی
سیدرضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده علوم گروه زمین شناسی
اسداله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده علوم گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند تیرگان به سن کرتاسه تحتانی یکی از سازندهای آهکی حوضه رسوبی کپه داغ است. برش مرجع این سازند در جنوب غرب روستای جوزک قرار دارد. در این برش، مرز زیرین سازند تیرگان با سازند سیلیسی آواری شوریجه با گذر تدریجی و هم شیب و مرز فوقانی آنبا سازند آب دراز به صورت یک مرز گسلی قابل مشاهده است. لیتولوژی عمده سازند تیرگان در برش مرجع سنگ آهک های اوربیتولین دار می باشد. بر اساس اختصاصات سنگ شناسی و مورفوژیکی این برش به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت پایین شامل دولومیت و سنگ آهک های دولومیتی نازک لایه می باشد. عمده سنگ ها در قسمت پایینی سازند تیرگان در برش جوزک کلسی لوتایت و کالک آرنایت است. قسمت بالایی شامل سنگ آهک های ضخیم لایه خاکستری رنگ می باشد. اکثر سنگ های قسمت دوم کلسی لوتایت و کالک آرنایت ها حاوی اربیتولین هستند. نتایج حاصله از مطالعه بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در جنوب غرب روستای جوزک منجر به شناسایی ۸ جنس و ۱۶ گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و ۲ جنس جلبک سبز از خانواده داسی کلاداسه آ شده است که نشانگر سن بارمین-آپتین زیرین برای این سازند است.