سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عرب – دانشجوی دکتری زمین شناسی چینه و فسیل
محمدرضا وزیری – استادیار
محمد داستانپور – دانشیار
علی خردمند – استادیار

چکیده:

توالی های نسبتا ضخیمی از نهشته های کرتاسه بالایی در غرب کرمان ، اشکوبهای آلبین بالایی سانتونین را به نمایش می گذارد. در مناطق مورد مطالعه مارن های سبز رنگ بوسیله آهکهای ضخیم لایه پوشیده شده و با ناپیوستگی هم شیب برروی شیل های و ماسه سنگهای ژوراسیک احتمالا هجدک قرار گرفته اند. در مناطق مورد بررسی به علت عملکرد فاز کوهزایی ساب هرسینین یک نبود چینه شناسی مربوط به اشکوب های تورونین و کنیاسین مشاهده می گردد رسوبات مذکور از نظر لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی مورد بررسی قرار گرفته و مرز بین آشکوب ها نیز مشخص گردیده است.