سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید آل طه – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی

چکیده:

مطالعه سازند مزدوران در شرقی ترین ناحیه حوضه رسوبی کپه داغ در ۴ توالی چینه شناسی (کل ملک آباد ، کال کراب، دراز آب و کاریزک) منجر به شناسایی و تفکیک دو مجموعه سیلیسی آواری و کربناته شده است. سنگ های سیلیسی آواری شامل شیل (شیل ژیپسی و شیل سیلتی) ، ماسه سنگ (لیتارنایت، لیتارنایت فسیلدار، ساب لیتارنایت و کوارتزآرنایت) و کنگلومرا هستند که در محیط لاگونی، ساحلی، جزر و مدی و دلتای تحت نفوذ جزر و مد بر جای گذاشته شده اند. مطالعه سنگ های کربناته سازند که از ضخامت کمتری نسبت به سنگ های سیلیسی آواری برخوردارند، نشان دهنده رسوبگذاری این سنگ ها در میحط سدی، لاگونی و جزر و مدی است. در سنگ های کربناته رخساره های اوواسپاریت جور شده، بیواسپاریت جور شده، اوواسپاریت بیوکلستی،پل اسپاریت ماسه ایی ، میکریت ماسه ای و دولومیت ماسه ای تشخیص داده شده است.
انطباق توالی های چینه شناسی مورد مطالعه نشان می دهد که سازند ممزدوران در برش الگو که بطور کامل ار رسوبات کرباته تشکیل شده است.تدریجا به سمت شرق از ضخامت آن کاسته شده و رفته رفته رسوبات سیلیسی آواری جایگزین آن شده است. این تغییررخساره بدلیل ورود رسوبات سیلیسی آواری فراوان از طرف جنوب و جنوب شرق حوضه به منطقه بوده است. سازند مزدوران در کاملترین توالی مورد مطالعه (کل ملک اباد) از چهار سیکل رده سوم تشکیل شده است.