سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر خدابنده – کارشناس ارشد رسوب شناسی سازمان زمین شناسی تبریز

چکیده:

سازند لالون با سن کامبرین پیشین که یکی از بارزترین و گسترده ترین واحد سنگی ایران و کشورهای همسایه می باشد. اغلب در همه جای ایران از یک ردیف ماسه سنگ قرمز آرکوزی و کمی شیل قرمز تشکبیل گردیده که توسط یک افق ک.ارتزیت سفید رنگ پوشیده می گردد، درمحل برش الگو نیز این سازند با ضخامت ۵۸۲ متر به سه عضو که به ترتیب شامل ماسه سنگ، شیل و کوارتزیت تقسیم و معرفی شده است. در منطقه مورد مطالعه واقع در شمال شرق شهرستان عجب شیر(۹۰ کیلومتری جنوب تبریز) سازند لالو با ضخامتی حدود ۴۰۰ متر در برگیرنده ماسه سنگ های قرمز رنگ آرکوزی همراه با طبقات آتشفشانی با ترکیب ریولیت می باشد. بخش فوقانی آن شیلی که در نهایت توسط ک.ارتزیت سفید رنگ پوشیده می گردد. در شمال شرق آبادی تجرق تقریبا نیمی از ضخامت سازند لالون را گدازه های ریولیت تشکیل می دهد که همزمان در داخل سری رسوبی ماسه سنگی تشکیل گردیده اند. ریولیت ها دارای رنگ بنفش، قهوه ای، ساخت منشوری و بافت پورفیری بوده که در ادامه به طرفین توسط ماسه سنگ ها جایگزین می گردند.