سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر خدابنده – فوق لیسانس رسوب شناسی
محمد بلوکی – فوق لیسانس اکتشاف معدن
محمدرضا حصاری – لیسانس زمین شناسی

چکیده:

درمنطقه جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب تبریز یکسری واحدهای رسوبی آواری و آذرآواری چهارچوبه زمین شناسی منطقه را تشکیل می دهند که براساس مطالعات صحرایی واحدهای زیرمشخص و تفکیک شده است. در منطقه جنوب شرق و شرق تبریز این واحدها با رخساره مارن و شیلهای گچدار و لیگنیت دار همراه با لایه هایی از ماسه سنگ و سنگ آهک شروع شده و سپس به ماسه ، ماسه توفی ، توف های حاوی فسیل ماهی، کنگلومرای پامیس دار همراه با باندهای دیاتومیت باسن پلیوسن زیرین تغییر یافته که به سمت جنوب و جنوب غرب تبریز با رخساره مارنی، توفی و توفیت های آهکی حاوی فسیل های فراوان ماهی جایگزین می گردد.