سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضوانه جمالی آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
جمشید حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

توف های سبز ائوسن که به سازند کرج شهرت دارند ، در مناطق گسترده ای ازایران ازجمله در منطقه شمال تفرش به چشم می خورند . این توف ها که حاصل فعالیت های آتشفشانی انفجاری در زمان ائوسن می باشند ، بطور کلی دچار فرایند دگرگونی تدفینی گردیده اند . گسترش توف های ریولیتی و ریوداسیتی مشابه سازند کرج که تحت تاثیر درجات مختلف دگرگونی قرار گرفته اند ، از نقاط مختلف دنیا گزارش گردیده است . محصولات آلتراسیون این توف ها محدوده وسیعی از تنوع کانی شناسی از جمله کلریت ها ، زئولیت ها ، ک انی های رسی و کربنات ها را دربر می گیرد . که مطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای XRD و SEM وجود کانی های مذکور در آنها را اثبات می کند . اندازه و شکل شناسی شارد های شیشه ای موجود در این توف ها احتمالوجود آتشفشانهای نیمه خشکی (Subaerial) را نسبت به آتشفشانهای زیردریایی (Phreatomagmatic) افزایش می دهد . همچنین جنس و نوع لیتیک های موجود در افق های مختلف توف های این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و بر این اساس به نظر می رسد پیروکلاستیک های مزبور از ذوب بخشی سنگ های پوسته میانی در شرایط اشباع از آب منشا گرفته باشند .