سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا اسرار – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم ، بخش فیزیک
عبدالناصر ذاکری – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم ، بخش فیزیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی لیزر های تاری بلور فوتونی تک مد با مساحت مد بزرگ پرداخته ایم. بدین منظور معادله شرودینگر غیر خطی را با مشخصات لیزر ذکر شده شبیه سازی کرده و نتایج قابل توجهی از جمله ولبستگی طول بهینه فیبر به غلظت ناخالصی ، عدم وابستگی این طول به توان دمش ورودی و بازدهی شیب معادل ۶۶/۹۵% را به دست آوردیم.