سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد جواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
کمال صابریان – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی
محمود عبداللهی – دانشیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین مهرپویا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانه اسفالریت مهمترین کانه حاوی فلز روی و ایندیم است . روش رایج برای بازیابی روی و ایندیم از کنسانتره اسفالریت شامل، تصویه کنسانتره سولفید روی، لیچینگ دو مرحلهای (مرحله اول با هدف بازیابی روی و مرحله دوم با هدف بازیابی ایندیم) و مراحل تصفیه و تغلیظ از محلول های حاوی روی و ایندی م (مرحله قبلی ) است. جهت انجام این مطالعه از کنسانتره اسفالریت کارخانه سرب و روی ایرانکوه اصفهان که حاوی تقریبا % ۵۵ روی و ۴۰ ppm ایندیم است استفاده گردید . در مرحله اول لیچینگ پارامترهای موثر شامل pH زمان، دما و درصد جامد در محلول ، به روش طراحی آزمای ش های تاگوچی L9 به گونه ای بهینه سازی شدکه حداکثر روی حل شود و حداکثر ایندیم در پسماندحاصل از لیچینگ باقی بماند و مقادیر بهینه این پارامترها به ترتیب ۷۵,۳ دقیقه ۶۰C و ۱۵۰ گرم بر لیتر به دست آمد . در مرحله دوملیچینگ با در نظر گرفتن شرایط مناسب برای مراحل بعدی بازیابی ایندیم (تصفیه و تغلیظ به روش ترسیب و استخراج حلال ی )، پارامترهای، غلظت اسید، دما ، زمان و مقدار احیاکننده لازم جهت احیاء آهن بهینهسازی شد و مقادیر بهینه این پارامترها به ترتیب ۱۰۰ گرم بر لیتر،۹۰°c3ساعت و ۱/۵ برابر نسبت استکیومتری به آهن، به دست آمد.