سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مریم شاداب فر – دانش آموخته باستان شناسی دانشگاه تهران
محسن حاج حسینی – دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
نجمه موسی تبار – دانش آموخته باستان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:
شهر امروزی خرم اباد، مرکز استان لرستان با موقعیت ۴۸ درجه و ۲۱ دقیقه الی ۴۸ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی و ۳۳ و ۲۷ دقیقه الی ۳۳ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی، در ۴۹۲کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است. این منطقه از جهت ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی و محیطی م کانی مناسب برای استقرار و سکونت از ادوار پیش از تاریخ تا کنون بوده است. اهمیت ارتباطی خرم آباد یعنی همان واقع شدن در مسیر ارتباطی غرب به شرق و شمال به جنوب را می توان از دیگر دلایل استقرار و گسترش این شهر به حساب آورد. در پژوهش پیش رو سعی بر آن بده تا با تجزیه و تحلیل منطقه و برشمردن مؤلفه ایمحیطی به بررسی و مطالعه میان روابط انسان بامحیط (چشم اندازها و انتخاب های مدرمان در مورد چشم اندازها) پرداخته شود.