مقاله مابعدالطبيعه به مثابه تامل ثانويه در رازها از ديدگاه گابريل مارسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مابعدالطبيعه به مثابه تامل ثانويه در رازها از ديدگاه گابريل مارسل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله
مقاله تفکر اوليه
مقاله مابعدالطبيعه
مقاله تفکر ثانويه
مقاله راز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنجكار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه مارسل، مباحث اصلي فلسفه دين (همچون وجود، اگزيستانس، اختيار و ايمان) در گستره راز مي گنجد نه مساله، و از همين روست که متافيزيک به مثابه تامل در راز است، و رازها با تامل ثانويه مورد بررسي قرار مي گيرند. به عقيده وي، مهم ترين اشتباه اهل مابعدالطبيعه آن بوده که سعي مي کردند مباحث فلسفه را که از جنس رازند به عنوان مساله مطرح سازند و به حل آنها بپردازند؛ اما از آنجا که رازها قابل حل نيستند، دچار شکست و انحراف شدند. از ديدگاه مارسل، مباحث اصلي فلسفه دين (همچون وجود، اگزيستانس، اختيار و ايمان) در گستره راز مي گنجد نه مساله، و از همين روست که متافيزيک به مثابه تامل در راز است، و رازها با تامل ثانويه مورد بررسي قرار مي گيرند. به عقيده وي، مهم ترين اشتباه اهل مابعدالطبيعه آن بوده که سعي مي کردند مباحث فلسفه را که از جنس رازند به عنوان مساله مطرح سازند و به حل آنها بپردازند؛ اما از آنجا که رازها قابل حل نيستند، دچار شکست و انحراف شدند.