مقاله ماستوسيتوزيس و بهترين شيوه هاي درماني آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ماستوسيتوزيس و بهترين شيوه هاي درماني آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماستوسيتوز
مقاله پوست
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: سيبالد گري
جناب آقای / سرکار خانم: صراف يزدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني تيمسار علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماستوسيتوز به صورت شايعي در پوست تظاهر مي كند و به همين دليل غالبا در ابتدا توسط متخصصين پوست تشخيص داده مي شود. ظن باليني زياد به تشخيص زودرس بيماري كمك مي كند. ماستوسيتوز پوستي افزايش ماست سل هاي پوست بدون بيماري زمينه اي يا ارتشاح التهابي است. در تمام بيماران داراي ضايعات پوستي مشخص بايد نمونه برداري پوست با رنگ آميزي اختصاصي ماست سل ها (تولوئيدين بلو، رايت ـ گيمسا) و آناليز ايمونوهيستوشيمي تريپتاز انجام شود. هيچ شيوه درماني براي درمان قطعي و دائم ماستوسيتوز پوستي وجود ندارد و دغدغه اصلي در درمان، كيفيت زندگي بيمار است. اگرچه ماستوسيتوز سيستميك در بيش از ۲۵ درصد موارد ماستوسيتوز پوستي بالغين رخ مي دهد، شواهد اندكي درباره اثر درمان علامتي بر تغيير قابل توجه سير بيماري وجود دارد. تقريبا تمام بيماران مبتلا به ماستوسيتوز پوستي در طبقه بندي بازيبني شده ماستوسيتوز در گروه بيماران با سير آهسته مي گنجند و پيش آگهي خوبي دارند. اين مقاله به معرفي بهترين توصيه هاي درماني بر اساس ديدگاه مبتني بر شواهد مي پردازد.