سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مائده محمدی فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هدی موفق مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مالتی پلکسینگ سیمبندی خودرو، تکنولوژی است که با شبکه کردن چند نقطه مختلف در خودرو به منظور انجام کارهای مختلف با سرعت بالا بوجود می آید . چند بخش مختلف در یک سیستم مثل موتور خودرو که باید کارکرد آنها را کنترل کرد به عنوان یک گره واحد در نظر گرفته می شوند. کارهای کنترلی به وسیله نرم افزار ها و نیمه هادی های مختلف انجام شده و سپس دستورات کنترلی مناسب در شبکه انتقال مییابد. تکنیک های انتقال اطلاعات بین گره های مختلف در یک شبکه به پروتکل معروف می باشد کهدر زمینهخودرو معروفترین آنها پروتکلCAN میباشد.