مقاله ماليات ستاني از تجارت الکترونيکي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ماليات ستاني از تجارت الکترونيکي در ايران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات بر تجارت الکترونيکي
مقاله امضا ديجيتالي
مقاله گواهي ديجيتالي
مقاله ماليات بر ارزش افزوده
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيب نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از فعاليتهاي تجاري جديدي که در سالهاي اخير ظهور پيدا کرده است، ايجاد و توسعه تجارت الکترونيکي است. با گسترش تجارت الکترونيکي احتمال فرار و گريز مالياتي در درآمدهاي جديدي که قبلا به صورت سنتي اخذ مي شد، وجود دارد. لذا با توجه به اهميت اين موضوع، پژوهش حاضر در نظر دارد پس از بررسي و مطالعه نظام ماليات بر تجارت الکترونيکي در سطح جهان، به ارايه الگويي جهت اعمال و اخذ ماليات از تجارت الکترونيکي در ايران بپردازد. يکي از زيرساختهاي لازم براي تجارت الکترونيکي تامين امنيت مي باشد، که از موارد بسيار پراهميت در دنياي تجارت الکترونيکي به شمار مي رود، و طالبان زيادي دارد. عدم وجود امنيت در فضاي مجازي مي تواند مانعي براي رشد و توسعه تجارت الکترونيکي باشد. الگوي پيشنهادي مقاله حاضر براي اعمال و اخذ ماليات از تجارت الکترونيکي بر مبناي استفاده از يک پايگاه الکترونيکي امن مبادلاتي است که در آن، دولت ضمن ارايه امنيت به کاربران و مبادله کنندگان، از آنان ماليات اخذ مي کند. در اين مقاله، با استفاده از روش دلفي و آزمونهاي ناپارامتري علامت و فريدمن، به ارزيابي اين الگو پرداخته ايم. نتايج اين پژوهش بدين شرح است: بهترين نوع ماليات براي تجارت الکترونيکي، ماليات بر ارزش افزوده است اما اين قوانين در کشور ما نياز به تغيير دارند. ايجاد پايگاه الکترونيکي امن مبادلاتي از سوي دولت داراي توجيه اقتصادي مي باشد. افراد و شرکتها تمايل کافي به استفاده از اين پايگاه الکترونيکي را دارند. براي شناسايي و ردگيري افراد و شرکتها در محيط الکترونيکي بايد از کد اقتصادي استفاده شود. بهترين روش تامين امنيت در يک پايگاه الکترونيکي استفاده از امضا و گواهي ديجيتالي است. فروشندگان بهترين واسطه ها براي جمع آوري و بازپرداخت ماليات به دولتها هستند. همچنين برقراري توافقاتي با ساير دولتها در زمينه تبادل اطلاعات مبادلات و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امري ضروري است.