مقاله ماليه خرد راهکاري براي افزايش توليد بخش کشاورزي و کاهش فقر روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ماليه خرد راهکاري براي افزايش توليد بخش کشاورزي و کاهش فقر روستايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارات خرد،ماليه خرد
مقاله بخش غير رسمي مالي
مقاله ساختار دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گسترش فقر جهاني و نگرانيهاي حاصله و تعيين اهدافي براي توسعه هزاره سوم که عموما دستيابي به آنها با وجود فقر گسترده غيرممکن بنظر مي رسد، پيدا کردن راه حلي براي کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقير به عنوان يک آرمان همگاني درآمده است. اين مقاله ضمن بيان ناکار امدي و عملکرد ضعيف نهاد هاي مالي دولتي و بازارهاي مالي رسمي در جهت کمک موثر به گروه هاي فقير کشورهاي در حال توسعه، ماليه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جايگزين مناسب معرفي مي کند. برخي از تجارب جهاني نيز حاکي از آنست که ماليه خرد مي تواند با توانمندسازي فقرا، آنهارا در خروج از وضعيت فقر و انتخاب مسير مطلوب کمک نمايد. با نگاه کلان به مساله و بهره گيري از تکنيک هاي آماري و اقتصادسنجي و اطلاعات و داده هاي اقتصاد ايران، تحقيق حاضر نشان مي دهد که اعتبارات خرد مي تواند نقش موثري در جهت رشد توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي و در نتيجه کاهش فقر روستايي داشته باشد.