سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا سنگی – سرپرست پارک علم و فناوری استان مرکزی
مریم عبدلی – مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری استان مرکزی

چکیده:

برای بسیاری از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تجاری ، مالکیت فکری یک بحث و چالش بسیار جدی در اقتصاد دانش محور می باشد. درک و فهم صحیح از مالکیت فکری سبب می گردد کارمندان پارکها و مراکز رشد بتوانند مناسب ترین خدمات را جهت استفاده شرکتهای مستاجر و کارآفرینان مستقر ارائه نمایند . برخی از پارکها و مراکز رشد این نوع خدمات را خودشان انجام می دهند و بعضی دیگر از بیرون مجموعه این خدمات را تامین می نمایند . در این مقاله ابتدا تعریف مالکیت فکری ارائه می گردد . سپس اهمیت و ارتباط آن با تحقیق و توسعه ، نوآوری و تجاری سازی نوآوری مطرح می گردد و نتایج یک بررسی در خصوص استفاده شرکتهای کوچک و متوسط و مراکز رشد ارائه می گردد . این بررسی شامل میزان ارائه خدمات مالکیت فکری توسط مراکز رشد، حمایت های مالی، قانونی و فنی و انواع خدمات مالکیت فکری می باشد.