سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی پایتختی اسکویی – گروه کارشناسی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مدیر
محمدرضا ناهیدی – مدیر گروه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی ، متضمن استفاده صحیح وکارآ ازمنابع است . دراین رهگذر تحقق هدف افزایش رفاه اجتماعی ، بدون پرداختن به فرآیند توسعه پایدار اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود . براین اساس حفظ وصیانت ازمنابع تجدید ناپذیر وکاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی ازاهمیت خاصی برخوردار است . استفاده ازمالیات های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع دررا ستای افزایش رفاه اجتماعی است . دراین مطالعه مالیات های زیست محیطی به لحاظ ابعاد نظری وتئوریکی مورد بررسی قرارگرفته ، مزایا ومعایب آن تحلیل می گردد . همچنین تجربه کشورهای مختلف دراین زمینه نقد وبررسی می شود