مقاله مامون و محنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مامون و محنه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهل حديث
مقاله تشيع
مقاله خلق قرآن
مقاله مامون
مقاله محنه
مقاله معتزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظميان فرد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجادلات کلامي در سده هاي دوم و سوم هجري چنان بالا گرفت که انسجام فکري جامعه اسلامي را تهديد نمود. يکي از عمده ترين موضوعهايي که در اين روزگار، مسلمانان را ‑ در رد و قبول _ دو بخش نمود، مساله خلق قرآن بود. منازعات و مجادلاتي که بر سر اين موضوع در گرفت، سرانجام منجر به دخالت دستگاه خلافت و اتخاذ سياست محنه از سوي مامون گرديد. اين سياست بي سابقه و بي نظير در تاريخ اسلام – که او چهار ماه پيش از مرگش به اجراي آن فرمان داد – از سوي جانشينانش، معتصم و واثق پي گرفته شد و قريب به شانزده سال اساس کار دستگاه خلافت در رويايي با اهل حديث قرار گرفت.
اين اقدام بي سابقه مامون، توجه بسياري از پژوهشگران حوزه تمدن و فرهنگ اسلامي را به خود جلب نموده، و موجب پديد آمدن آرا و فرضيه هاي گوناگون پيرامون اين حادثه شده است. اين مقاله مي کوشد تا در تبيين انگيزه هاي مامون از اتخاذ سياست محنه، ابتدا سه فرضيه: ۱- متاثر بودن خليفه از معتزله؛ ۲- تاثيرپذيري او از تشيع؛ ۳- اقتدارگرايي خليفه در برابر اهل حديث، را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد و سپس با تضعيف دو مفروض نخست، به تقويت فرضيه سوم روي آورد تا در پرتو بررسي داده هاي تاريخي، نتايج منقّحي را به دست دهد.