سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
علی قربانعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور
احمد طالب زاده – معاونت کاربرد مرکز سنجش از دور ایران

چکیده:

استخراج خطوط ساحل ی با هدف مانیتورینگ منطقه ساحلی برای توسعه ملی و حفاظت از محیط زیست کاری اساسی و ضروری است. دریاچه ارومیه با وسعتی حدود نیم میلیون هکتار وسیعترین دریاچه داخلی کشور است که در سطح مل ی بعنوان پارک مل ی محسوب می شود و در سطح بین المللی در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است . هدف این مقاله از یکسو مانیتورینگ خطوط ساحل ی دریاچه اروم یه در فاصله سالها ی ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ و از سو ی دیگر ارائه روشی نیمه اتوماتیک برا ی استخراج خطوط ساحلی از تصاویر اپتیکی است . در این پروژه تحقیقاتی ابتدا خطوط ساحلی دریاچه اروم یه با استفاده از تصاویر سنجنده ها یETM+ و TM در فاصله سالها ی ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ و به روشی نیمه اتوماتیک استخراج شده است و سپس برا ی بررسی دقت خطوط ساحلی استخراج شده از یک تصو یر۱واقعیت زمینی استفاده شده و دقت خطوط ساحلی استخراج شده برابر پیکسل برآورد شد. /