سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیومرث بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – خوردگی وحفاظت ازمواد، دانشکده فنی
سعیدرضا الله کرم – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار ارماتورهای فولادی داخل بتن توسط مانیتورینگ دقیق پتانسیل های خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت انجام آزمایش ها و شبیه سازی پایه پل غوطه ور در آب دریا، نمونه ای استوانه ای شکل با ۲۱ آرماتور و نسبت w/x=0/7 تهیه گردید. نتایج پتانسیل های الکتریکی که به روش ASTM C876-91 (روش تست برای پتانسیل های نیم پیل فولاد مسلح بدون پوشش در بتن) در مدت زمان ۲۲۰ روز اندازه گیری شده بود، بصورت نقشه های هم پتانسیل ترسیم گردید. جهت تصدیق نقشه های هم پتانسیل و تعیین نرخ خوردگی از روش اندازه گیری مقاومت پلاریزاسیون خطی (LPRM) بدلیل اندازه گیری سریع نرخ خوردگی، دقت بالاو غیر مخرب بودن استفاده گردید. با توجه به نتایج حاصل از نقشه های هم پتانسییل مشخص گردیدکه نواحی گردابی متحد المرکز،نشان دهنده موقعیت اندی و تپه های فرعی، نشان دهنده مشکلات اینده(نواحی دارای ریسک خوردگی بالا) هستند درمناطق اندی چگالی خطوط هم پتانسیل بیش از سایر نواحی بود. بنابراین، نواحی دارای خطوط هم پتانسیل با چگالی بالا، معرف نقاطی با نرخ خوردگی بالا میباشند. با گذشت زمان و نفوذ بیشتر یون کلر به داخل نمونه آزمایشگاهی ، چگالی خطوط هم پتانسیل در نواحی با ریسک خوردگی بالا (تپه های فرعی) افزایش یافت. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت پلاریزاسیون خطی و بازرسی چشمی سطح آرماتورها، مطالب فوق را به خوبی تایید کرد. از این رو، روش نقشه های پتانسیلی سازگارترین و موفق ترین روش الکتروشیمایی برای ارزیابی خوردگی فولاد تسلیح است.