سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حاجی عاطفت دوست – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
احمد صفری – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
شاهرخ خالقی – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
محمدرضا خلیل آبادی – پژوهشکده هیدروفیزیک شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

اصولاً آلودگی مقره ها یکی از مهمترین محدودیتها و فاکتورهای انتخاب مقره های ( از نوع اتکایی و یا آویز ) خطوط انتقال و پست ها در مناطق ساحلی، شرجی و بیابانی و دارای آلودگی صنعتی می باشد . بالا بودن هزینه های شستشوی مقره ها در مناطق شرجی و بیابانی – ساحلی و خاموشیهای اجباری و طبق برنامه جهت انجام مقره شویی و پایین بودن ضریب اطمینان شبکه بر اثر عدم تشخیص به موقع و دقیق محلهای آلوده، ارائه دهندگان این مقاله را بر آن داشت تا راه حلهای مختلف برای غلبه بر این مشکلات را بررسی و ارائه راهکار نمایند . خروج و خاموشی غیر پریودیک و گسترده تجهیزات خط و پست در شرکت های برق منطقه ای دارای نواحی با آلودگی صنعتی و ساحلی، نیاز به وجود یک سیستم مانیتورینگ میزان آلودگی و ایزولاسیون مقره ها و اجرای مقره شویی در زمانهای مناسب را بیش از پیش می طلبد . این تحقیق از نتایج کارهای انجام شده در کشور های با جزایر متعدد نظیر ژاپن و کشور با مناطق ساحلی بیابانی نظیر عربستان و همچنین اندازه گیری های عملی انجام شده در ایران بهره گرفته است . در خاتمه سیستم مانیتورینگ آلودگی مقره ها و پیش بینی زمان مناسب مقره شویی و همچنین انتخاب مقره های مناسب مناطق با ویژگی های مختلف ارائه گردیده است .