سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا الله کرم – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران

چکیده:

خوردگی آرماتورهای بتون یکی از مشکلات عظیم و رو به رشد درکشورهای صنعتی جهان محسوب می شود. بتونهای مسلح بطور گسترده در پروژه های ساختمانی نظیر پلها، تونلها، تاسیسات ساختمانی، پلاتفرمهای نفتی وغیره استفاده می شوند. در حال حاضر خوردگی آرماتورها بعنوان یک مشکل شناخته شده پذیرفته گردیده است و روشهای اصولی و قابل اطمینان جهت کاهش هزینه های ناشی از تعمیر و افزایش طول عمر سازه های بتونی به کار گرفته می شوند.
در این مقاله بررسی رفتار خوردگی آرماتورها از طریق مانیتورینگ پتانسیل بوسیله دو الکترودمرجع کالومل مورد ارزیابی واقع شده است. نتایج حاصل از این تکنیکنشان دهنده قابلیت آن در تعیین نواحی آندی وکاتدی بتون و نهایتا شناسایی مکان های خوردگی در آرماتورها می باشد. برایاین منظور از دو نمونه مسطح بتونی استفاده شده است. تغییرات پتانسیل نسبت به زمان به صورت نقوشی که شامل طیف رنگهای مختلف می باشد ارائه گردیده است. این تکنیک قادر است که بعنوان یک سیستم عامل و اخطار دهنده جهت جلوگیری از وقایع ناگوار ناشی ازخسارات خوردگی آرماتورها در تاسیسات بتونی مورد استفاده قرار گیرد.