سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عنایت حسینخانی – کارشناس ارشد صنایع
آرش رحیمی – کارشناس ارشد متاترونیک

چکیده:
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید اورد. در این سیستم ها بیشتر مصرف و کنترل میزان مصرف مد نظر می باشد در این مقاله سعی شده است تا با بیان بحث پایش وضعیت سیستم های موجود در ساختمان که سیستم کولر آبی مد نظر قرار گرفته است دریچه ای جدید در این سیستم بر پایه مانیتورینگ دستگاه ها و آگاهی از خرابی دستگاه ها و جلوگیری و تعمیر خرابیها و در نهایت بهینه سازی میزان مصرف آنها برداشته شود. در ابتدا قطعات داخلی سیستم توضیح داده شده است و در قسمت بعدی به بیان نوع خرابی و راهکار حل خرابی پرداخته شده است اما قسمت دارای اهمیت برای ما در این مقاله قسمت پایش وضعیت می باشد که به بیان نحوه پایش قسمت های مختلف پرداخته شده است با انجام راهکارهای بیان شده در قسمت پایش وضعیت به آگاهی از سیستم قبل از خرابی ناگوار و اتلاف انرژی می رسیم و به جلوگیری از میزان بار اضافی و در نتیجه کم کردن و بهینه کردن مصرف انرژی می پردازیم و نهایتا خروجی این سیستم ها به سیستم هوشمند ساختمان وصل شده و مانیتورینگ سیستم انجام می گیرد.