سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن کریم پور – مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

داده های ماهواره استر به منظور تهیه نقشه های زون های آلترسیون برای کانسارهای طلای نوع IOCG (کوهزر تربت حیدریه)، طلای غنی از سولفید و بخش فوقانی مس پورفیری(چاه شلغمی)، طلای ماگمایی نوع احیایی(هیرد) و بخش میانی مس پورفیری (ماهرآباد) با روش ویژه پردازش شدند. در منطقه کوهرز فقط آلتراسیون کلریتی، در چاه شلغمی مجموعه آلونیت- سیلیس- دیکیت- مونت موریلونیت- کلریت- اپیدوت- ژاروسیت، در منطقه هیرد مجموعه سلیس- تورمالین-کلریت- جزئی کائولین و در منطقه ماهرآباد مجموعه سریسیت-سیلیس- کائولین-کلریت-اپیدوت-هماتیت شناسایی شدند.