مقاله ماهيت اجتماعي شهر اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ماهيت اجتماعي شهر اسلامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر اسلامي
مقاله ماهيت اجتماعي
مقاله همبستگي اجتماعي
مقاله اداره شهر اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر اسلامي مفهومي براي معرفي شهرهايي متاثر از فرهنگ و آموزه هاي ديني و ارزشهاي اسلامي است. براي شناخت آثار کالبدي، فضايي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي دين اسلام بر شهرها و تبيين الگويي براي تمايز اين شهرها از ساير شهرهاي جهان، بررسيها و تحقيقات متعددي انجام و تحليلهاي گوناگوني ارايه شده است. در بخشي از اين تحقيقات، گرچه گرايش هاي معمارانه و فضايي در بررسي شهرهاي اسلامي بيشتر ديده ميشود، اما مسايل اجتماعي شهرها نيز مورد توجه بوده اند. ماهيت اجتماعي شهر اسلامي بيانگر ويژگي هاي اجتماعي جوامع شهري در قلمرو حاکميت دين اسلام و ارتباط آنها با آموزه هاي ديني اسلامي است. در اين مقاله با مرور منابع مختلف و معتبر در زمينه شهر اسلامي، ويژگي هاي اجتماعي مورد توجه محققان و تحليل گران استخراج و مقايسه اي تطبيقي با شهر غربي مورد نظر ماکس وبر انجام مي شود. داده هاي مورد نياز در اين تحقيق به روش اسنادي گردآوري شده اند.