مقاله ماهيت ايمان ديني از ديدگاه پل تيليخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۶۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ماهيت ايمان ديني از ديدگاه پل تيليخ
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پل تيليخ
مقاله ايمان
مقاله دلبستگي نهايي
مقاله تحريف
مقاله عقل
مقاله اراده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسن آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي مهرجردي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان متالهان مسيحي، «پل تيليخ» تعريف منحصر به فردي از ايمان ارايه کرده است. به نظر او، ايمان حالت دلبستگي نهايي شخص است که مي تواند به امور متناهي يا نامتناهي تعلق يابد و سعادت يا شقاوت او را رقم بزند. متعلق دلبستگي نهايي انسان نيز شي مادي يا امري معنوي است و مومن حاضر است تمام دارايي خود را نثار آن نمايد. به نظر او، ايمان با هيچ يک از عقل و اراده، تعارض و تضادي ندارد. در ايمان مورد نظر «پل تيليخ» شجاعت نيز نقش مهمي دارد و باعث مي شود انسان به شک ها و ترس هاي احتمالي پيش رو غلبه کند.