مقاله ماهيت دين و تجربه ديني نزد شلايرماخر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ماهيت دين و تجربه ديني نزد شلايرماخر
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناسک مذهبي
مقاله احساس
مقاله شهود
مقاله تجربه ديني
مقاله اتکاي به نامتناهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي اشتري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان متالهان ديني، شلايرماخر نه از منظر مابعدالطبيعه يا فلسفه اخلاق، بلکه از منظر احساس و شهود ديني واژگان مورد علاقه خود او به تبيين و تفسير ماهيت دين و تجربه ديني مي پردازد. وجه تمايز و حتي ويژگي ابداعي تفسير او آن است که نه همانند متفکران معاصرش، دين را به يکي از مقولات اخلاق، علم، مابعدالطبيعه و هنر فرو کاهد، بلکه کوشش وي آن است که ضمن اثبات استقلال دين، عدم تعارض آنرا با ديگر ساحت هاي دانش بشر نيز نشان دهد. چگونگي خوانش متون مقدس و اصول و مباني هرمنوتيک ديني نيز وجه ديگري از تاملات شلايرماخر در دوره جديد و معاصر به شمار مي رود؛ البته تاثير آرا و روش وي در اين زمينه بر فيلسوفان دين معاصر نيز نبايد از نظر دور بماند. در اين مقاله ابتدا به تقرير ديدگاه وي در باب تمايز و استقلال دين از علم، اخلاق، مابعدالطبيعه و هنر پرداخته و سپس با توجه به مفاهيم کليدي وي در ساحت تجربه ديني، به تبيين آراي وي در قلمرو شهود حقيقت دين خواهيم پرداخت.