مقاله ماهيت و آثار نمايندگي غير مستقيم در حقوق ايران و حقوق اروپايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۷۷ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: ماهيت و آثار نمايندگي غير مستقيم در حقوق ايران و حقوق اروپايي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايندگي
مقاله نمايندگي غير مستقيم
مقاله حق العملکاري
مقاله نماينده تجاري خويش فرما
مقاله دعواي مستقيم
مقاله دعواي متقابل
مقاله اصيل
مقاله ثالث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق داماد سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: منشي زاده طهراني فرزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمايندگي قراردادي به اعتبار نقش نماينده در تحمل آثار ناشي از قرارداد منعقده به نمايندگي، به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. نمايندگي غيرمستقيم نوعي نمايندگي که در آن، نماينده عمل حقوقي موضوع نمايندگي را به نام خود ولي به حساب اصيل انجام مي دهد و تعهدات ناشي از آن را در مقابل شخص ثالث شخصا بر عهده مي گيرد و متعهد به تسليم حقوق ناشي از آن به اصيل مي شود، در دنياي تجارت امروز هم به دليل مسايل ناشي از حقوق رقابت و … هم به دليل مشکلات و تعهدات بسيار ناشي از معاملات مستقيم از اهميت و کاربرد بسيار برخوردار است. علي هذا با توجه به برخي ويژگي هاي خاص و تفاوت هاي نمايندگي غيرمستقيم نسبت به نمايندگي مستقيم از جهت ماهيت و آثار، در حقوق ايران و حقوق اروپايي، اين نوع نمايندگي در اين مقاله بررسي خواهد شد.