مقاله ماهيت و عناصر شکل دهنده تجري و انواع آن (عنوان عربي: الماهية و العناصر القوّمة للتجرّي و أقسامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ماهيت و عناصر شکل دهنده تجري و انواع آن (عنوان عربي: الماهية و العناصر القوّمة للتجرّي و أقسامه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجري
مقاله مخالفت با حجت
مقاله عدم اصابت به واقع
مقاله اشتباه (كليدواژه عربي: التجرّي
مقاله المخالفة لمطلق الحجّة
مقاله عدم الإصابة بالواقع
مقاله الخطأ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمنوچهري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
تجري اقدام به عمل برخلاف حجت منجز است بي آنکه خلاف و معصيتي صورت پذيرد. در اين مقاله به ماهيت و عناصر شکل دهنده و انواع تجري اشاره شده است. سوالات اصلي نوشتار اين است که آيا تجري صرفا در قصد مخالفت با دستورات الهي و داشتن نيت معصيت محقق مي شود و يا در قصد موافقت و داشتن نيت انجام عمل حلال و مباح و عمل برخلاف احتياط هم واقع مي شود؟ عوامل موثر در عدم اصابت به واقع چيست؟ آيا تجري صرفا در مخالفت با قطع تصور مي شود و يا در مطق مخالفت با حجت هم معنا پيدا مي کند؟ هدف از اين تحقيق تبيين مفهوم تجري و ساختار پديدارشناسي اين اصطلاح و بيان مصاديق و انواع مختلف آن است. فرضيه تحقيق عبارت از اين است که ماهيت تجري در مطلق مخالفت کردن با حجت است اعم از آن که قصد مخالفت با آن حجت و انجام گناه و خلاف را داشته باشد و يا حتي قصد موافقت با آن را داشته و به نيت انجام حلال و مباح آن عمل را انجام مي دهد ولي برخلاف حکم احتياط رفتار نموده باشد هرچند که عملش به واقع اصابت نکرده است و آنچه در عدم اصابت به واقع در تجري موثر است عبارت است از: اشتباه انصراف عوامل خارج از اراده متجري و تجري در مطلق مخالفت با حجت اعم از قطع و ظن و شک تحقق پيدا مي کند.