مقاله ماهيت و فلسفه خلاصه نويسي در فرهنگ اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ماهيت و فلسفه خلاصه نويسي در فرهنگ اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلخيص
مقاله خلاصه نويسي
مقاله انواع آثار
مقاله فرهنگ اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودگر قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت چشم ناپوشيدني خلاصه نويسي، به منزله يکي از انواع بسيار مهم نوشته هاي مسلمانان در طول تاريخ اسلامي، از طريق بررسي قدمت آن ها و نيز اعتباري که متفکران اسلامي براي اين نوع نوشته ها قايل شده اند و بالاخره از رهگذر فوايد اين گونه از آثار قابل پيگيري است. بررسي علل رويکرد مسلمانان به خلاصه  نويسي، فايده شناسي و آسيب شناسي اين گونه از نوشته ها بر عهده اين تحقيق است. در اين بررسي، به علل مختلف اين رويکرد، از جمله نياز به تهيه کتاب هاي کوتاه آموزشي و درسي براي دانشجويان مسلمان اشاره شد. همچنين از دخالت و اراده حاکمان براي تلخيص برخي از آثار و نيز از پيشقدم شدن خود صاحبان آثار اصلي در راه تلخيص آثار خود نوشت، از بيم تلخيص احتمالي آثار خويش به دست افراد نااهل سخن به ميان آمده است. در آسيب شناسي اين نوع از نوشته ها، صرف نظر از اشاره به عدم وحدت رويه خلاصه نويسان و دخالت داده شدن گرايش هاي فکري و مذهبي در حذف يا ابقاي مطلبي در حين تلخيص، ايجاز مخل در فرايند خلاصه نوبسي که خود مقتضي شرح نويسي بر اينگونه از آثار و گرفتار آمدن نويسندگان در چرخه افراط و تفريط مي شده، محل توجه قرار گرفته است.