مقاله ماهي زبرا: فنآوري كشف و ارزيابي تركيبات طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ماهي زبرا: فنآوري كشف و ارزيابي تركيبات طبيعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي زبرا
مقاله Danio rerio
مقاله تركيبات طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي احمد‌رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چالش هاي موجود در روند كشف داروهاي جديد، توجه روزافزوني را به سوي منابع طبيعي به عنوان مخازني مناسب جهت استخراج و معرفي ترکيبات موثره با فعاليت هاي بيولوژيكي متنوع جلب نموده است. با در نظر گرفتن روش هاي مختلف معتبر سازي و سنجش هاي زيستي موجود، در سال هاي اخير ماهي زبرا به عنوان يك مدل مناسب سنجش زيستي و همچنين استراتژي جالب توجه براي معرفي تركيبات با آثار فارماکولوژي جديد تبديل شده است. در اين مقاله تلاش مي شود ارزيابي هاي انجام شده با استفاده از ماهي زبرا جهت مطالعه انواعي از تركيبات طبيعي بررسي شود و ويژگي متمايز اين مدل به عنوان يك خط مشي متفاوت جهت تشخيص کاربردهاي متنوع تركيبات فعال معرفي شود.